Home » Tin Việt Nam » Cộng sản tiếp tục……lùi luật biểu tình sang kì sau

Cộng sản tiếp tục……lùi luật biểu tình sang kì sau

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình Tờ trình tại phiên họp của UBTVQH về việc xin lùi luật Biểu tình.

vncentral_cong-san-tiep-tuc-lui-luat-bieu-tinh-sang-ki-sau
Hà Hùng Cường thay mặt Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình. Ảnh: vncentral.net

Đây không phải lần đầu tiên, trước đó Chính phủ đã nhiều lần xin lùi việc trình Quốc hội xem xét dự án Luật biểu tình khiến Quốc hội đã nhiều lần phải “đưa vào, rút ra” trong chương trình làm việc.

Ngay trong phiên họp thường kỳ tháng 1/2016, Chính phủ đã thảo luận vấn đề này, nhưng ý kiến của các thành viên Chính phủ còn rất khác nhau về nội dung dự thảo luật.


Ảnh: vncentral.net

Bộ trưởng Tư pháp cho biết, để có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý luật biểu tình đảm bảo chất lượng, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép lùi dự án luật biểu tình từ kỳ họp cuối của Quốc hội khóa 13 (tháng 3/2016) sang chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 (cuối năm 2016).

Các tin khác