Home » Tình Hình Biển Đông » Hải Dương 981 lại tìm đường vào vùng biển Việt Nam

Hải Dương 981 lại tìm đường vào vùng biển Việt Nam

Ngày 28/12/2015, Trung Quốc đã điều giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí thăm dò mới trên Biển Đông, thực hiện việc khoan thăm dò ở giếng Lăng Thuỷ 24-1-1.

vncentral_hai-duong-981-lai-tim-duong-vao-vung-bien-viet-nam
Hải Dương 981. Ảnh: vncentral.net

Cục Hải sự Trung Quốc, gọi tắt là MSA cũng loan tin nói rằng Trung Quốc đã ban lệnh cấm các thuyền bè tiến gần vào trong toạ độ 2000 mét trong thời gian giàn khoan hoạt động.

vncentral_hai-duong-981-lai-tim-duong-vao-vung-bien-viet-nam -
Ảnh: vncentral.net

Hải Dương 981 là giàn khoan đã từng được Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014, trước sự nhịn nhục hèn mọn của Cộng Sản Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 6, MSA thông báo Hải Dương 981 hoạt động tại mỏ Lăng Thủy 25-1S-1, cách thành phố Tam Á, cực nam đảo Hải Nam khoảng 72 hải lý.

Các tin khác