Home » Người Việt (Hoa Kỳ) » Nhà hàng của người Việt bị phạt vì nợ lương nhân viên

Nhà hàng của người Việt bị phạt vì nợ lương nhân viên

Tòa soạn VNCentral tại Hoa Kỳ hôm 16/10/2014 đưa tin Một nhà hàng Việt Nam tại Mountain View bị Bộ Lao Động bắt phải trả $93,381 tiền lương bị thiếu cho nhân viên. Chủ nhà hàng Xanh Restaurant cũng bị phạt tiền dân sự cho chính phủ liên bang.

vncentral_nha-hang-cua-nguoi-viet-bi-phat-vi-no-luong-nhan-vien
Xanh Restaurant. Ảnh : vncentral.net

Chủ nhà hàng Xanh Restaurant không trả đúng mức lương phụ trội cho nhân viên làm nhiều hơn 40 tiếng một tuần – tức phải gấp một lần rưỡi mức lương bình thường. Thay vào đó, nhà hàng chỉ trả bằng đúng giờ làm việc bình thường. Trên giấy tờ trả lương, số tiền trả thêm được ghi là “bonus.”

“Khi một nhân viên làm nhiều hơn 40 tiếng một tuần, mỗi một giờ làm việc sau đó phải được trả gấp một lần rưỡi.” Theo lời giám đốc Văn Phòng Lương Bổng và Giờ Làm Việc của Quận San Francisco, Susana Blanco. Số tiền hơn $90 ngàn, theo lời vị giám đốc này, “được trả lại cho nhân viên xứng đáng được hưởng, đồng thời giúp tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp.”

vncentral_nha-hang-cua-nguoi-viet-bi-phat-vi-no-luong-nhan-vien -
Ảnh : vncentral.net

Luật Tiêu Chuẩn Công Bằng Lao Động quy định nhân viên phải được trả mức lương cao hơn hoặc bằng lương tối thiểu do liên bang quy định, là $7.25/giờ, cộng với mức lương gấp một lần rưỡi cho mỗi giờ làm việc phụ trội.

Các tin khác